Biogasproduktion Österlen, ett dotterbolag till BSSAB. Utnyttjande av områdets gödsel och industriella restprodukter för att medverka till bättre miljö genom flytande biogas för lastbilar, industri och båtar.